Jak długo aktualna jest mapa geodezyjna?

Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych nad nieruchomościami, należy dopełnić wiele formalności. Jedną z nich jest między innymi stworzenie aktualnej mapy geodezyjnej. Ten rodzaj dokumentu sporządzany jest przez wykwalifikowanych, posiadających odpowiednie uprawnienia geodetów. Mapa geodezyjna wykonywana jest na podstawie mapy zasadniczej i dodatkowo uzupełniania o kolejne treści, bazujące na nowych pomiarach. Mapa geodezyjna uwzględnia wiele elementów, takich jak położenie zieleni wysokiej, zwłaszcza pomników przyrody, linie zabudowy lub osie ulic i dróg.

Istnieją różne rodzaje map geodezyjnych. Zazwyczaj mapy te tworzone są przy podziale lub scaleniu nieruchomości, w trakcie zagospodarowania działki podczas budowy obiektu budowlanego i tworzenia projektu architektonicznego. Mapa geodezyjna niezbędna jest także wówczas, gdy planuje się uregulować kwestie prawne, związane z wpisem do księgi wieczystej.

Jak długo jest ważna mapa geodezyjna?

Według przepisów nie ma precyzyjnego okresu ważności mapy geodezyjnej. Wykonanie mapy geodezyjnej to czynność poprzedzająca wszelkie prace, więc niekiedy zdarza się, że czas pomiędzy jednym, a drugim działaniem, nie jest znaczny. Mapy geodezyjne do celów projektowych tracą ważność w momencie, kiedy zmianie ulegają informacje rzeczywiste, zawierające się w dokumencie. Innymi słowy ujmując mapa geodezyjna jest ważna, dopóki na danym terenie nie zajdą żadne zmiany. W teorii więc dokument może przestać być obowiązujący nawet następnego dnia po jego wykonaniu lub wręcz przeciwnie – wciąż aktualny nawet po wielu latach.

Jak wygląd aktualizacja mapy geodezyjnej? Po przyjęciu świadczenia, pracujący w Gnieźnie i okolicznych miejscowościach geodeci, zgłaszają prace do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie, po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, przystępują do inwentaryzacji terenu i dokładnych pomiarów. Wykonujemy mapę geodezyjną, bazując na naszej wiedzy, doświadczeniu, a także precyzyjnych narzędziach od renomowanych na rynku producentów.

Geodeci Gniezno

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia, profesjonalizm i szczegółowość pomiarów. Możemy przygotować dla Państwa mapę geodezyjną terenu pod każdy możliwy projekt, tym samym odpowiadając na osobiste potrzeby. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z życzliwymi specjalistami, którzy gotowi są odpowiedzieć na wszelkie pytania. Pozostajemy do dyspozycji!

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog