Mapa geodezyjna przy wniosku o przyłącze elektryczne

Rozpoczęcie budowy jakiegokolwiek obiektu wiąże się z dopełnieniem niezbędnych formalności, skompletowaniem dokumentów oraz przygotowaniem placu do specjalistycznych działań. Jednym z podstawowych aspektów, bez których prace budowlane nie będą mogły ruszyć, jest zapewnienie ekipie fachowców dostępu do stałej sieci elektroenergetycznej. Podczas budowy źródłem energii może być agregat prądotwórczy, instalacja elektryczna zamontowana na sąsiedniej działce lub tymczasowe przyłącze elektryczne, stworzone na potrzeby realizacji danej inwestycji.

Najbardziej wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest jednak korzystanie z przyłącza elektrycznego, powstałego na podstawie konkretnego planu. Przyłącze elektryczne stanowi element sieci elektroenergetycznej, łączący sieć z wybraną instalacją. W przyłączu elektrycznym znajduje się układ pomiarowy, na którego podstawie rozliczane jest zużycie energii z dystrybutorem prądu. Instalacja elektryczna ma określoną moc przyłączeniową, wybieraną przez odbiorcę.

Plan przyłącza elektrycznego

Istnieją dwa podstawowe rodzaje przyłącza elektrycznego – napowietrzne i kablowe. Pierwsze z nich opierają się o linie elektroenergetyczne napowietrzne, drugie z kolei dostarczają prąd poprzez linie umieszczone w gruncie w okolicy najbliższego słupa linii napowietrznej elektroenergetycznej. Aby uzyskać pozwolenie na podłączenie do przyłącza elektrycznego, należy wystosować wniosek.

O wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego może ubiegać się każda osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Składając wniosek o możliwość stworzenia przyłącza elektrycznego, należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest mapa geodezyjna, zawierająca i informacje o danej działce oraz jej położeniu względem przyłącza elektrycznego.

Mapa geodezyjna – instalacja elektryczna

Stworzenie dokładnej mapy geodezyjnej przez wykwalifikowanego i doświadczonego specjalistę umożliwi sporządzenie szczegółowego planu przyłącza elektrycznego, co zdecydowanie usprawni cały proces budowy nowego obiektu. Mając na uwadze istotę przygotowania planu przyłącza elektrycznego na podstawie mapy geodezyjnej, oferujemy kontrahentom z sektora prywatnego i biznesowego fachową pomoc. Zajmujemy się tworzeniem specjalistycznych map geodezyjnych do celów projektowych, uwzględniających ugruntowanie danej działki, jej dokładne granice oraz przebieg przyłącza elektrycznego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, a także kontaktu, abyśmy mogli przybliżyć szczegóły usługi tworzenia planu przyłącza elektrycznego w oparciu o mapę geodezyjną i kosztorys świadczenia.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog