Geodeta to specjalista wykwalifikowany w dziedzinie geodezji i kartografii, który pomaga w realizowaniu wszystkich inwestycji budowlanych i nie tylko. Profesjonalny geodeta zajmuje się głównie przeprowadzaniem pomiarów, niezbędnych na wstępnym etapie przygotowań do budowy, wytyczaniem granic działek, tyczeniem budynków, a także sporządzaniem specjalistycznych dokumentów – m.in. mapy geodezyjnej do celów projektowych. Jednym ze świadczeń, jakim zajmuje się zespół geodetów, jest wykonywanie pomiarów realizacyjnych.

Geodezyjne pomiary realizacyjne to zespół czynności, które skupiają się na tyczeniu realizacyjnym obiektów – budynków, sieci uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Efektem pomiarów realizacyjnych jest zlokalizowanie obiektów budowlanych w terenie zgodnie z planem zagospodarowania stworzonym przez projektanta. Co dokładnie należy do obowiązków fachowca, zajmującego się tyczeniem realizacyjnym? Geodeta powinien wskazać charakterystyczne elementy obiektu – osie ścian, sieci, punkty węzłowe. Tyczenie realizacyjne opiera się na już istniejących oraz dopiero wznoszonych obiektach.

Geodezyjne pomiary realizacyjne

Pomiary realizacyjne wykonuje się w oparciu o dokumentację budowlaną. Finalny efekt tyczenia realizacyjnego potwierdza się wpisem do dziennika budowy. Jakie dokumenty należy skompletować, by podczas zlecenia pomiarów realizacyjnych, przekazać zespołowi geodetów? Do tyczenia realizacyjnego potrzebne będą m.in. projekt budowlany, opracowane materiały do prac terenowych oraz wytyczania budynku.

Geodezyjne pomiary realizacyjne przybierają dwie formy – sytuacyjne oraz wysokościowe. Pierwsze z nich pozwalają na określenie wielkości, kształtu i położenia elementów terenu względem innych. Pomiary realizacyjne wysokościowe umożliwiają z kolei wskazanie różnic między wybranymi elementami terenu. Tyczenie realizacyjne w Gnieźnie odbywa się przy pomocy reperów budowlanych, czyli specjalnych znaków, ułatwiających wykonanie pomiarów wysokościowych.

Pomiary realizacyjne Gniezno

Wykonywaniem geodezyjnych pomiarów realizacyjnych w Gnieźnie i okolicznych miejscowościach zajmuje się zespół naszych profesjonalnych, doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, bazujących na dokładnym przygotowaniu merytorycznym, wiedzy i innowacyjnych narzędziach. Usługę sporządzenia pomiarów realizacyjnych kierujemy zarówno do klientów z sektora prywatnego, jak i biznesowego, którzy poszukują kompleksowych świadczeń i wysokiej jakości obsługi.