Co się robi po kolei przy budowie domu?

Niezależnie od charakteru inwestycji budowlanej oraz jej rozmachu, każdą z nich można podzielić na kilka etapów. Część z nich opiera się głównie na formalnościach oraz wykonaniu odpowiednich pomiarów, dając przystęp do samych prac budowlanych. Inwestor przystępujący do budowy domu powinien wiedzieć, w jakiej kolejności zadbać o następne etapy oraz o czym musi pamiętać po drodze. Zatem, co się robi po kolei przy budowie domu?

Całość prac można podzielić na sześć części. Postawienie budynku wiąże się z dopełnieniem urzędowych formalności, czyli uzyskaniem pozwolenia na budowę, następnie przygotowaniem stanu zero, stanu surowego otwartego, stanu surowego zamkniętego oraz zleceniem prac wykończeniowych. Ostatnim etapem są urzędowe formalności, czyli odbiór budynku.

Poszczególne etapy budowy domu

W przypadku każdej budowy domu czy lokalu użytkowego, można wyróżnić sześć następujących po sobie i wynikających z siebie wzajemnie etapów. Żadnego z nich nie można pominąć i żaden kolejny nie może rozpocząć się bez ukończenia poprzedniego. Dlatego bardzo ważne jest już samo przygotowanie do budowy, zwłaszcza pod względem formalnym i urzędowym.

Inwestycja budowlana przebiega w następujących etapach:

  • dopełnienie formalności przed rozpoczęciem budowy – chodzi tu o zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów i przedłożenie ich wraz z odpowiednim wnioskiem i dziennikiem budowy do właściwego wydziału starostwa powiatowego (na podstawie złożonych dokumentów – projektu, map i dziennika – urząd podejmuje decyzję odnośnie przedsięwzięcia. udzielając pozwolenia na budowę lub odrzucając wniosek);
  • stan zero;
  • stan surowy otwarty;
  • stan surowy zamknięty;
  • prace wykończeniowe;
  • dopełnienie formalności kończących budowę, czyli urzędowy odbiór domu.

Spośród wszystkich wymienionych etapów zdecydowanie najważniejsze są te związane z przygotowaniem do budowy oraz wyznaczeniem budynku. Kolejne etapy prac, czyli prace ściśle budowlane, wynikają z uzyskanych pozwoleń oraz są wykonywane w wytyczonych przez geodetę granicach, bazując na opracowanym przez architekta projekcie. Z tego powodu konieczne jest powierzenie przygotowań i pierwszych prac profesjonalistom, ponieważ ostateczny odbiór budynku jest uzależniony w głównej mierze od ich pracy i rzetelności.

Usługi geodezyjne podczas budowy domu

Przygotowanie do budowy wymaga w najpierw wybrania firmy oferującej usługi geodezyjne. Pierwszą z usług będzie wykonanie przez geodetę pomiarów na działce przeznaczonej pod budowę i sporządzenie mapy do celów projektowych. Na dokument powinien zostać naniesiony zarówno sam projektowany budynek, jak i wszelkie inne obiekty, które znajdą się na zagospodarowywanym terenie, m.in. garaże czy budynki gospodarcze. Na mapie powinna znaleźć się też urzędowe klauzula.

Kolejną, niezbędną przy budowie domu usługą geodezyjną, jest wytyczenie budynku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku przeciwwskazań przy zgłoszeniu, geodeta powinien na placu budowy wytyczyć linie graniczne dla fundamentów budynku, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez urząd projektem architektonicznym. Podczas wytyczania budynku ustalane jest tzw. zero budynku, a następnie jego posadowienie. Po wytyczeniu murów zaczyna się właściwa budowa domu. To bardzo ważny etap, ponieważ od niego zależy zgodność z projektem całej inwestycji i kolejnych etapów prac.

Usługi geodezyjne są niezbędne również na samym końcu budowy. Wykonuje się dla urzędu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zawierającą m.in. mapę powykonawczą oraz potwierdzenie zgodności wybudowanego obiektu z uzgodnionym usytuowaniem oraz projektem zagospodarowania. Dopiero na tej podstawie możliwy jest odbiór budowlany domu i oddanie go do użytku.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog