Czy pomiary geodezyjne mogą się różnić?

Precyzyjne pomiary geodezyjne mają służyć dokładnemu określeniu w przestrzeni terenu oraz obiektów, np. działek czy domów mieszkalnych. Wykonanie pomiarów pozwala na zdobycie takich danych jak położenie, powierzchnia, wymiar czy rozmiar. Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w Poznaniu jest wymagane w sytuacji, gdy właściciel terenu chce go podzielić, sprzedać czy wybudować obiekt o dowolnym przeznaczeniu. Pomiary wykonuje się też do wznowienia istniejących podziałów terenu.

Inwestorzy czasem zastanawiają się, czy pomiary geodezyjne mogą się między sobą różnić i co wpływa na te różnice. Równie często pojawia się pytanie o dopuszczalny błąd pomiaru geodezyjnego i jego konsekwencje. Dziś rozwiejemy kilka wątpliwości w tych obszarach.

Jak wykonywane są pomiary geodezyjne i skąd wynikają różnice w pomiarach?

Profesjonalni geodeci do wykonania pomiarów geodezyjnych wykorzystują różne metody, m.in. metodę biegunową, domiary prostokątne, tachimetrię czy przedłużenia konturów sytuacyjnych. Niezbędnym elementem pomiarów geodezyjnych obecnie są bardzo dokładne pomiary geodezyjne GPS. W ostatnim przypadku, za sprawą sygnałów satelitarnych, możliwe jest jednocześnie określenie położenia oraz wysokości mierzonych obiektów. Dokładność pomiarów geodezyjnych GPS wynosi od 5 do 7 m. Różnice w pomiarach zależą w głównej mierze od wybranej metody i jej dostosowania do konkretnego miejsca, obiektu i sytuacji oraz od ich indywidualnych ograniczeń. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat więcej, przeczytaj, jak wykonuje się profesjonalne pomiary geodezyjne.

Dopuszczalny błąd pomiaru geodezyjnego

W geodezji istnieje dopuszczalny błąd pomiaru geodezyjnego. To zakres wartości, w jakich wykonane pomiary uznaje się za prawidłowe. Jeśli chodzi o średni dopuszczalny błąd w przypadku położenia punktów pomiarowych osnowy sytuacyjnej, to prawo geodezyjne i kartograficzne, ujęte w Dzienniku Ustaw z 2010 roku, wskazuje na wartość nie większą, jak 0,1 m w stosunku do najbliżej zlokalizowanych, poziomych punktów na osnowie geodezyjnej. W przypadku pomiarów wysokościowych średni dopuszczalny błąd pomiaru geodezyjnego nie może przekroczyć wartości 0,05 m. Jeśli chodzi o dokładność pomiaru geodezyjnego GPS, ten waha się w zakresie od 5 do 7 m.

Od czego zależą błędy pomiarów geodezyjnych?

Jeśli wiadomo już, że pomiary geodezyjne mogą się różnić, warto wiedzieć, że błędy te mogą mieć różne źródło. Najczęściej wynikają z braku odpowiedniego przeszkolenia czy pośpiechu fachowca wykonującego wymiarowanie zleconego obiektu. Czasem błędy pomiarowe wynikają z nieprawidłowej kalibracji urządzeń lub, jak się ma to w przypadku pomiarów z pomocą GPS, z dużej odległości mierzonego punktu od satelity. W przypadku odnawianych granic działek, na błędy pomiarowe często mają wpływ ingerencje ludzi i celowe lub przypadkowe przesuwanie punktów granicznych, co również utrudnia wykonanie prawidłowych pomiarów geodezyjnych.

Kto jest odpowiedzialny za błędy w pomiarach geodezyjnych?

W każdym przypadku odpowiedzialność za przekroczenie dopuszczalnego błędu pomiaru geodezyjnego ponosi specjalista, instytucja lub firma, która była zobligowana do przeprowadzenia wymiarowania. Jeśli sposób wykonania pomiarów został szczegółowo opisany przez ustawę lub rozporządzenie, osoba, która popełniła błąd w tym zakresie, może być pociągnięta do odpowiedzialności przez właściwe organy regulacyjne.

Jak uniknąć błędów w pomiarach geodezyjnych?

Prawidłowe przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i precyzji. Wymaga również umiejętności dopasowywania metod działania do konkretnych sytuacji, miejsc i obiektów, a także dbania o regularną kalibrację instrumentów pomiarowych.

Profesjonalne i dokładne pomiary geodezyjne w Poznaniu wykonuje między innymi nasza firma. Jeśli chcesz uniknąć błędów w pomiarach i szukasz doświadczanego specjalisty, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog