Kiedy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Jak definiuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, kiedy należy ją wykonywać, czy jest obowiązkowa? Owe pytania często nurtują inwestorów, którzy podjęli się realizacji założeń projektowych, dotyczących np. budowy obiektu. Wobec tego śpieszymy z odpowiedziami, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest ważnym elementem każdego procesu budowlanego. Usługa, świadczona przez zespół geodetów, pozwala dokładnie przeanalizować badaną nieruchomość pod kątem wszystkich norm i przepisów. Inwentaryzację przeprowadza się po zakończonych pracach, by móc odebrać obiekt i oddać go do użytku.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy do czynności obowiązkowych. Obligatoryjność przygotowania dokumentacji określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dopełnianiem formalności zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego. Według przepisów, usługę należy zlecić także w kilku innych przypadkach. Mowa m.in. o sytuacji, gdy dokonuje się zmian w planie zagospodarowania działki lub planuje przebudowę już istniejącego budynku. W wybranych przypadkach wykonanie inwentaryzacji może narzucić organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – co to jest?

Głównym celem pomiarów jest zebranie najbardziej aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu nieruchomości oraz innych elementach działki – parkingach, wjazdach czy chodnikach. Geodeta, zajmujący się inwentaryzacją powykonawczą budynku, dokonuje również analizy prawidłowości wykonania instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. O ile mapa geodezyjna do celów projektowych, którą tworzy się na początku inwestycji, prezentuje założenia do zrealizowania, świadczenie inwentaryzacji polega na weryfikacji tego, co już zostało wykonane.

Przepisy – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Kto, według norm, może zajmować się inwentaryzacją powykonawczą budynku? Usługę tę może świadczyć tylko wyszkolony geodeta, posiadający odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje te obejmuje zdobyta wiedza z zakresu pierwszego (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) lub czwartego (geodezyjna obsługa inwestycji). Przed wybraniem geodety, warto zapoznać się również z charakterem pracy danej firmy, profilem i zakresem usług.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym świadczeniem inwentaryzacji powykonawczej budynków mieszkalnych i użytkowych. Dokumenty sporządzane są przez zespół geodetów, posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zdobywane przez wiele lat. Zaufało nam już tysiące klientów. Zapraszamy do kontaktu, by omówić szczegóły współpracy. Chętnie odpowiemy również na pytania z zakresu tworzenia map i wielu innych usług, które oferujemy. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog