Co to jest pomiar geodezyjny?

Definicja pomiaru geodezyjnego zakłada proces, czyli szereg działań mających na celu dokładne zwymiarowanie przestrzeni lub obiektu, a zatem zebranie szczegółowych danych, dotyczących położenia, samej powierzchni, jak i rozmiarów oraz wymiarów obiektu – np. budynku mieszkalnego lub użytkowego albo konkretnego terenu.

Pomiary geodezyjne w Poznaniu, wykonywane przez profesjonalnego geodetę z odpowiednimi kwalifikacjami, wybierane są przez inwestorów, chcących np. podzielić grunt czy wybudować dom. W każdym wypadku metoda wykonania pomiarów jest indywidualnie dobierana do charakteru zlecenia. Warto jednak wiedzieć wcześniej, co to jest pomiar geodezyjny i jak powinien przebiegać, a także, jakie są podstawowe rodzaje pomiarów geodezyjnych i skąd wiedzieć, który z nich jest właściwy.

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

O tym, jaki rodzaj pomiarów geodezyjnych powinien być zastosowany w danym przypadku, zawsze decyduje geodeta. Poznań pod tym względem najchętniej wybiera duże i doświadczone w branży firmy, które doskonale znają się na swoim fachu, jak GeoSpec. Firma, dobierając rodzaj pomiaru geodezyjnego do określonych celów, może zaproponować różne geodezyjne pomiary podstawowe.

  • Pomiary poziome, nazywane też sytuacyjnymi – ich zadaniem jest określenie odległości i rozmieszczenia w terenie istniejących tam obiektów i ich wzajemność względem siebie. Do takich pomiarów geodezyjnych w Poznaniu wykorzystuje się narzędzia, takie jak: taśma, dalmierz, szpilki i tyczki miernicze, ruletka, niwelatory, tachimetry oraz węgielnice i trójkąty.
  • Pomiary pionowe, nazywane też wysokościowymi lub niwelacją terenu – ich zadaniem jest wyznaczenie konkretnych punktów i ich wysokości, czyli rzędnych, ale zawsze w odniesieniu do innego, konkretnego punktu. To metoda stosowana do przedstawiania na mapach dokładnego ukształtowania terenu. Do takich pomiarów geodezyjnych w Poznaniu fachowiec wykorzystuje głównie niwelator, ale też tachimetr i łaty niwelacyjne. W przypadku takich pomiarów konieczna jest obecność dwóch osób ze względu na sposób obsługi używanych urządzeń.
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – to metoda łącząca dwa wymienione wcześniej sposoby wymiarowania. Fachowcy jednocześnie określają wysokość konkretnych punktów oraz ich lokalizację. Efektem tych prac jest stworzenie szkicu terenu w oparciu o mapę zasadniczą. Wykorzystywanym do tego celu urządzeniem jest głównie tachimetr laserowy.

Jak wykonuje się geodezyjne pomiary podstawowe?

W geodezji każdy rodzaj pomiaru ma kilka własnych, odrębnych metod wymiarowania, dobieranych na miejscu indywidualnie przez fachowców. Nowoczesne firmy stosują do pomiarów geodezyjnych w Poznaniu nie tylko klasyczne działania, jak domiary prostokątne, przedłużenia konturów sytuacyjnych, metodę biegunową czy tachimetrię, ale również systemy nawigacji GPS, wykorzystujące sygnały satelitarne do bardzo dokładnego określania na mapie nie tylko położenia obiektów, ale również ich wysokości.

Kiedy warto wybrać się do geodety w Poznaniu?

Geodeta w Poznaniu najczęściej zajmuje się określaniem działek oraz obiektów znajdujących się na nich przy okazji dzielenia gruntów, sprzedaży czy nabywaniu nieruchomości, wytyczaniu granic obiektów budowlanych czy tworzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej, wymaganej przez urząd już po zakończeniu budowy. Pomiary geodezyjne w Poznaniu niezbędne są więc zarówno inwestorom do stworzenia dokumentacji, jak i samym urzędom, które w ten sposób aktualizują dane w swoich bazach i katalogach.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog